Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
İK Politikaları
İK Politikaları
Hüma Hastanesinin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda hastanemizdeki nitelikli insan gücünün potansiyelini en üst seviye çıkararak kullanabilmelerini ve geliştirebilmelerini sağlamaktır
▪ Mesleki ve kişisel anlamda kendini geliştiren, yeniliklere açık, kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtacak çalışanlar ile birlikte İnsan Kaynakları uygulamalarını planlamak ve gerçekleştirmektir
▪ Çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak bizim için en büyük değerdir

Maddi ve Sosyal Haklar:

ÜCRET:Kurum iş görenlerin maaşlarını eğitim durumları, çalışma tecrübeleri ve diğer kişisel özelliklerini göz önünde bulundurarak ücret skalasına göre düzenler. Maaş ödemeleri banka hesaplarına yatırılır.


SAĞLIK İNDİRİMİ:Hastanemiz çalışanları anne, baba, eş ve çocuklarına belirli oranlarda sağlık indiriminden faydalandırılır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN:Yıllık ücretli izne hak kazanılması için personelin deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Hizmet süresine göre personele tanınan izin hakları şöyledir:

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) yılda 14 işgünü,
5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dahil) yılda 20 işgünü,
15 yıldan fazla ise yılda 26 işgünüdür.


ÜCRETLİ İZİN :
▪  Evlilikte 3 iş günü
▪  Anne, baba, kardeş, eş ve çocuk ölümlerinde 3 iş günü
▪  Eşin doğum yapmasında 5 iş günü

Web sitemizde yer alan bilgiler Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Web Tasarım_Medyatör